PP.
         En landarbejder Families færden gennem Danmark.          Hit Counter
 wpe87041.gif (420252 byte)       
 

 Karen Margrethe Bak Pedersen og Magnus Marinus Pedersens Historie. Og rejse igennem Danmark under deres søgen efter arbejde. Vi er nu ved at lave et slægtstræ for dem, På Karen Margrethes side er vi nået tilbage til 1628. På Magnus Marinus side er vi nået tilbage til ca. 1660, så vi regner ikke med at finde flere nu. Vi har fået lavet en slægtsbog, som kan købes for 100,00 kr. Henvendelse til magnuspeder@mail.dk eller 29110003 med oplysning om adresse hvor den skal sendes hen. 

  Can be transletet whit BING. Push the rigth buton on your mouse and take BING TRANSLETING. And fine yours Contry. 

  Besøg ialt siden start, 43855 Personer de har set 88653 sider.  Besøg pr. dag ca 28 Personer. Den 07-02-2015. Tælleren til venstre er ikk regtigt, tæller for lidt.

     Peder Thøger Pedersen. født den 01-10-1871. død 27-03-1949.    Nicoline Marie Pedersen. (Nielsen) født den 06-09-1871 død den 05-05-1965. Magnus Marinus Pedersen sine forældre. Fra Sdr. Fjaltring.  De er begravet på Møborg Kirkegård. 

  Jens Christian Hansen Bak  født 1796 død den 09-10-1875.  Else Marie Jensdatter Bak (Damgård) født den 01-01-1816 død den 15-11-1869.                                                                                                                                         

    wpe93751.gif (955511 byte)       Hans Bak. født den 01-01-1851 død 12-05-1941 og Sine Bak. født den 18-03-1861 død den 20-08-1939. , vores mors bedsteforældre.

    wpe68729.gif (1385297 byte)   Christiane Provstgård Christensen født den 12-03-1890. død den 07-10-1953. og Elias Marinus Bak født 21-12-1886 død den 24-08-1964, vores mors, far og mor. Nørremarkshus ved Vemb. Vestjylland. De havde en lille husmandssted, nær Ulfborg, kaldet LILLE NØRMARKSHUS. Den er der vist ikke mere, den er blevet revet ned, der er en vognmand der nu, med en stor hal.

   wpe70062.gif (618860 byte) Ingrid som lille, mor, bedstemor og oldemor, fra mors side af Familien Christensen. Bakgården i Lillelund ved Ulfborg. Vestjylland.

    wpe52049.gif (90235 byte) Karen Margrethe Bak og Magnus Marinus Pedersen,   Vores far og moder. Tommerup St. Fyn. Det sted i Danmark, som de har boet længst. De ligger begge to begravet ved Broholm Kirke i Tommerup ST.                                    

   Magnus Marinus Pedersen er født den 1. juni 1903 i Fjaltring, på den Jyske Vestkyst, i Fjaltring Sogn. Han blev døbt den 5. Juli 1903 i Fjaltring Kirke. Hans forældre var Bolsmand Peder Thøger Pedersen og Nicoline Andresen. De boede i udkanten af Fjaltring By, ikke langt fra Fjaltring by, i et Boelsmandsted som heder Posthus, det ligger der stadigvæk den dag i dag, har været der selv.                                                                                         

   Flyttede senere til Møborg, i et husmandssted, den ligger Nord for Vemb mod Bækmarksbro, ad en sidevej mod Møborg. Vejen hedder Møborg Kirkevej nr. 3 sidevej til venstre ligger fars barndomshjem, det hedder Amstruphus. I 1942 solgte fars mor gården og rejste til Bækmarksbro og boede hos sin datter indtil sin død i 1965, hun blev født i 1870 og blev 94 år gammel.

                                                     Deres Barndom på landet.

   Da Magnus Marinus var mellem 7-14. år var han hyrdedreng, det vil sige han vogtede får, heste og køer eller linende om sommeren, om vinteren fik han LOV til at gå i skole. Det var små kår dengang, når der var en børneflok på 9, så var der mange munde at mætte, derfor kom de hurtigt ud at tjene, sådan var vilkårene dengang. 

                                                  UD AT TJENE BØNDER.

  Magnus kom ud at tjene som 14 åring på forskellige gårde. Han var forkarl på Herregården Sdr. Espe, her fik han 1000,00 kr. om året i løn, samt kost og logi, det var mange penge dengang, omkring 1923. Senere rejste far til Lolland-Falster sammen med et par andre, her hakkede de roer. Det var måske også dengang, han var på Sofienholm, en Herregård beliggende mellem Kvanløse og Ugerløse nær byen Tjørnede syd for Holbæk i Nordsjælland, det var omkring foråret og vinteren 1927 og derefter tilbage til Vestjylland. Han fik arbejde på et Husmandssted der hed Husted den 1 Maj 1927. Ved Vemb Marked i sommeren 1927, så vores far vores mor for første gang, men hun var sammen med nogle andre unge mennesker fra egnen. Far var fuld, så han måtte bæres i seng, så mor sagde dengang at sådan en fulderik skulle hun ivertilfælde ikke giftes med!! Men da Margrethe fik plads som ung pige i huset hos Husted, den 1. November 1927 begyndte de to at se meget til hinanden.   

      Karen Margrethe Bak (gift Pedersen) blev født den 20 December 1909 i Sønderby i Ny Sogn på Holmsland nær ved den Vestjyske Kyst. Døbt den 16 Januar 1910 i Ny Sogn Kirke. Hendes Forældre var Insider Elias Marinus Bak og Christine Provstgård Christensen fra Sønderby.

                                                Karen Margrethe Baks, Barndomshjem. 

wpe77655.gif (802178 byte) Nørremarkshus, mors barndomshjem.   

   Omkring ca. 1910 flyttede mors forældre til Nørmarkshus, som på en sidevej på vejen fra Vemb mod Ulfborg Kirkevej til højre, lige ud af en sidevej til et kryds, hvor man drejer til højre, så ligger den på venstre side. Senere overtog mors broder Verner Bak gården.

 

                                                        MORS BARNDOMMEN.

   Mor tilbragte meget af sin barndom på Bakkegården hos sin bedstemor, også fordi hun, måtte arbejde for hårdt hjemme hos sin mor i Nørmarkshus, bedstemor mente at det var bedre at hun kom hjemmefra. Der var 12 søskende foruden. Senere flyttede mors forældre til et hus i Ulfborg Kirkeby.

                                            PIGE I HUSET OG FORELSKET.

   I 1927 tjente vores mor på gården Husted, ved Ulfborg. Det var på den gård at far og mor tjente samtidigt, så her mødtes de for første gang rigtigt. Far var karl på gården og mor var ung pige i huset. De mødtes ved høstfesten og Vemb Marked.

                                            ANBEFALING TIL VORES MOR.

   Som 17 åring tjente vores mor hos Mølbæk Gjørding pr. Vemb.  Anbefalingen havde følgende ordlyd.  Margrethe Bak har tjent hos os fra 1 November 1927 til 1 November 1928. Vi kan fra den tid anbefale hende, som en flink og tro ung Pige, god til Malkearbejdet som til anden husgerning.

                    Hilsen.  Frida Sand.

                           DE BYGGEDE LILLE AMSTRUP I 1928 - 1929.

     Dette er Lille Amstrup, som de byggede i 1928 - 1929. Jorden var blevet skilt fra gården Amstrup, som en statsudstykning. De havde hjælp fra familie og vener til at bygge den, medens at den blev bygget boede mor hos Bedstemor oppe på Bakkegården. Lille Amstrup ligger helt ud til vejen mellem Bækmarksbro og Vemb. Men det blev en kort fornøjelse, fordi depressionen i tredverne var meget streng. Far måtte faktisk hænge penge i halen på grisene for at få dem solgt, så enden på det hele var at far måtte sælge gården i 1931 og begynde at arbejde hos bønderne igen.

                                                SÅ BLEV DER BRYLLUP:

  Hjemmeværende Pige Karen Margrethe Bak og Ungkarl Husmand Magnus Marinus Pedersen, blev den 15 Februar 1929. ægteviede, i Ulfborg Kirke, så nu fik de hinanden og kunne flytte sammen.

                              DEPRESSIONEN OMKRING 1929 - 1932.

  Det nye Statsministerium Stauning stilledes fra 1931 over for en dybdegående krise, som var skabt af et verdens omspænende prisfald i 1929. Den ramte først landbruget, derefter alle andre erhverv, med en arbejdsløshed på 200.000 mand i 1933. Efter at Storbritannien i 1932, havde indført en præferencepolitik for sine områder, blev det efter aftalen af 1933 mellem de to lande nødvendigt at rationere svineproduktionen.

  Så det var svært at få arbejde i begyndelsen af tredverne, far måtte tage alt forfaldende arbejde, som han kunne få fat i, de flyttede til Møborg, der boede de til leje i et hus ved Møborg Kirkevej, de boede her fra 1931 til 1932. Far og mor boede en kort periode på et sted som hed "FRYDENLYST" i 1933, men det har vi aldrig fundet. 

wpe77699.gif (426672 byte)  Vores far og 6 af hans søskende, fotograferet ved den første, Fætter og Kusine fest i 1978.

   Nu vil der her kun blive skrevet, kort om de steder hvor de har været, for nærmere omtale bedes i læse under arbejde og steder hvor de har boet.

   Fra 1933 og frem til 1935, var far løsarbejder og gik også rundt og solgte fisk i Vemb og omegnen, hvad han lavede ved jeg ikke.

  !935 Blev han ansat som medhjælper i kostalden på Stenalt ved Randers i Østjylland.

  1936 Var han rensemand på Herregården Clausholm i Østjylland. Derefter gik færden til Fyn.

                   

   Deres færden over Fyn til Lolland og Sjælland.  

   !938 Blev han ansat som fodermester på Proprietærgården Tåruplunde, ved Tårup nær Ørbæk på Fyn.

   1941 Blev han ansat som Husmand på Knabstrupgård, ved Knabstrup St. nær ved Holbæk på Sjælland.

   1944 Fik arbejde på Knabstrup Teglværk, daværende Nord Europas største Teglværk,  ved Knabstrup.

   1946 Blev han ansat som bestyrer på Kagerupgård, som ejedes af Knabstrup Teglværk, de skulle grave ler der. Det er det sted, som alle vore børn har flest minder fra. Bode hjemme og så fra vores skoletid af, mange af os begyndte i skolen i Søndersted, det var kun en lille landsby skole, som senere blev nedlagt og hvor vi så skulle til at gå i Undlæse Centralskole, som lige var blevet bygget, der i starten af 1950. Så nu fik vi langt  at gå i skole, ja vi gik de ca. 7 km. fra Kagerup og så ned til Undeløse.

   1953 Flyttede fra Kagerup og til Søndersted, hvor de havde lejet et hus og arbejdede som skovarbejder.

   1953 Blev han ansat på en briketfabrik, som lå i Undløse Overdrev, om vinteren var han skovarbejder, da de ikke kunne stampe briketter når det var koldt.   

   Rejsen fra Sjælland og til Fyn Videre til Nord Jylland og tilbage til Fyn. 

  1954 Rejste vi så til Fyn, Han blev ansat som fodermester på Dorthea-lund, ved Nørrebroby.

   1955. Rejste vi til Nordfyn, hvor han blev ansat som fodermester på Lille Øritslevgård, i Ørritslev ved Otterup.

   1960. Flyttede til HASMARK, hvor han købte en lille gård, Poul døbte den MESTERS HVILE, den ligger næsten helt ude ved vandet. Den eksistere stadig, men er bygget meget om, nu kun beboelse.

   1961 Købte han i stedet for en lille ejendom i Lilleskov ved Tommerup St. den hed Kildebjerglund og ligger der i nu, men er blevet bygget meget om. Her arbejdede han først som brøndgraver ved en kloakmester, siden blev han ansat på Lilleskov Teglværk, som brænder, ved ovnen om natten.

   1968. Havemand, da de nu var flyttet til Jylland igen. De havde købt et hus i Viberstofte på Thy. Han hjalp også to af mine svogrer, på deres gårde.

   1973 Blev far pensionist, så de købte hus i Villerslev, da tilværelsen skulle nydes nu. Han kunne ikke holde til så meget fysisk arbejde mere, så her var der mere fredligt, han kunne gå og nusse i sin egen have.

   1976 Flyttede de så til Fyn igen, de havde købt hus i Tommerup St. på Lilleskovvej, nu skulle alderdommen rigtigt nydes for dem begge to. Dette blev deres sidste hjem, de er begge stedt til hvile på Broholm Kirkegård i Tommerup St. 

      

 

 


 Sidste nyt.

Locations of visitors to this page

  


  Sidste nyt. » magnuspeder@mail.dk  eller til joergen.b.pedersen@glenten.dk

Sammenskudsgilde. Vil fremover altid blive afholdt den anden wekend i August. Hver år fremover, der kommer ikke flere meddelser på denne side, da jeg ikke har noget redigerings program mere.

 Det afholdes hos Jørgen lilleskovvej 12 så tilmeld jer og mød talrigt op, med godt humøer, vi ses HEJ. 64762063 eller 64825014. E-mail se ovenfor. 

 


 Sidste nyt. »Er der nogle som har billeder som de ønsker at få lagt ind på hjemmeside, ja så send dem til Peder Pedersen Eranthisvænget 43 5450 Otterup. Da jeg ikke har flere at sætte ind, familie billeder eller billeder fra gammel tid af fra landbruget i stald eller på marken.

 


  Sidste nyt. »

 

 

 

   magnuspeder@mail.dk  © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use Fameli use only.

www.nordfynlisten.dk Styrmand Peder Pedersens Hjemmeside. Søn.

    wpe29850.gif (584852 byte)

magnuspeder@mail.dk

joergen.b.pedersen@tommerupnet.dk

Karen Margrethe Bak Pedersen og Magnus Marinus Pedersen.